وبلاگ

بالاخره دکتر، مهندس یا …


یک مهندس مکانیک خودرو با یک پزشک جراح گپِ کاری می زدند که مهندس گفت: من عیب ماشین رو پیدا می‌کنم، تمام قطعات خراب رو باز می‌کنم و با قطعات جدید، دوباره ماشین رو سالم و بدون ایراد تحویل می‌دم، چطوریاست که حقوق من ساعتی 50 دلاره و تو هم که همین کارها رو روی

ادامه ...