پایان‌نامه کارشناسی ارشد

فایل پیوست حاوی پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد مرتضی خلینا است که با عنوان "تهیه لاتکس‌های بر پایه‌ی نانوکامپوزیت کوپلیمر اکریلیک–سیلیکا با قابلیت استفاده در چسب‌های فشاری" در سال 1389 دفاع گردیده است. مطالعه‌ی این پایان‌نامه برای آشنایی با پلیمریزاسیون امولسیونی، تئوری‌های چسب، ساخت نانوکامپوزیت به روش درجا و بررسی ساختار و خواص نمونه‌ی به دست آمده مفید است. بخشی از چکیده‌ی این پژوهش را در زیر می‌خوانید:

امروزه استفاده از چسب‌هایی بدون حلال و پایه آبی به دلایلی همچون کمتر بودن ترکیبات آلی فرار و مشکلات زیست محیطی، هزینه‌ی تولید پایین و سهولت استفاده، رو به گسترش است. در این میان لاتکسﻫﺎی آکریلاتی توانسته اند توازن خوبی بین کیفیت مناسب خواص مکانیکی، سهولت فرمول‌بندی، سهولت استفاده و سازگاری با محیط زیست را ایجاد کرده و به طور عمده در پیوند دهندهﻫﺎ و پوششﻫﺎ استفاده شوند. اما به رغم تمام مزایا، گاهی خواص مطلوب را برآورده ﻧﻤﻰکنند. استفاده از نانو ذرات معدنی در این تهیه‌ی این لاتکس‌ها یکی از روشﻫﺎی بهبود خواص است.

در این پروژه ابتدا نسبت مناسب از 2-اتیل هگزیل آکریلات / اکریلیک اسید / متیل متاکریلات با قابلیت کاربرد در چسب فشاری پایه آکریلاتی انتخاب شده است و نمونه‌ی شاهد به روش امولسیونی با جزء جامد 20 درصد تهیه گردیده است.  سپس نمونه‌هایی حاوی ذرات نانو سیلیکا از 2 تا 8 درصد وزنی جزء جامد تهیه گردیده و ویژگی‌های زیر در آن‌ها بررسی گردید.
ساختار کوپلیمر ساخته شده با آزمون FT-IR بررسی شد. حضور ذرات نانو سیلیکا و همچنین مقدار آن در محصول نهایی با آزمون‌های ICP و TGA اندازه‌گیری شد. رفتار حرارتی زنجیره‌های پلیمری و همچنین پلیمر/نانوسیلیکا با آزمون DSC مورد بررسی قرار گرفت. اندازه ذرات و مورفولوژی آن‌ها با آزمون‌های  DLS، SEM و TEM مورد مطالعه قرار گرفت و در نهایت خواص رئولوژی رزین تهیه شده از محصول نهایی مورد بحث قرار گرفت.

Download

دانلود فایل پایان‌نامه به زبان فارسی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *